Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Otrzymaliśmy odpowiedź na skierowane do premier Beaty Szydło pytanie o losy dwóch dokumentów strategicznych: Strategii Sprawne Państwo 2020 i Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19.

W dniu  28 kwietnia  2016 przygotowana została w MSWiA czterostronicowa odpowiedź na nasze zapytanie wysłane do premier Beaty Szydło 19 lutego 2016.

Z odpowiedzi wynika, że Strategia Sprawne Państwo 2020  jest dokumentem  obowiązującym, ale  w Ministerstwie  Rozwoju rozpoczęto prace nad  aktualizacją  średniookresowej strategii rozwoju kraju, po której  zostanie podjęta decyzja o zakresie zmian strategii  niższego rzędu, ich zakresu tematycznego czy  też nazw.

W części odpowiedzi dot.  losów Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19, najwięcej miejsca poświęcono opisowi zawartości programu; konkretne informacje są następujące: dokonane zostały zmiany aktualizacyjne dot. zarządzenia ws.  utworzenia Międzyresortowego zespołu ds. koordynacji i monitorowania wdrażania Rządowego Programu i planowane jest posiedzenie Zespołu, na którym zostaną omówione kwestie dotyczące dalszego funkcjonowania Zespołu i Programu.

Zapraszamy do lektury pełnej wersji odpowiedzi.

Więcej

Uchwała Rady ds Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2016 w sprawie Krajowego Planu Dzialań dotyczącego przystąpienia Polski od Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów

Rada ds. Cyfryzacji w swojej uchwale z 12 kwietnia 2016 zarekomendowała „Ministrowi Cyfryzacji prowadzenie dalszych prac nad opracowanie Krajowego Planu Działania i  kontynuowanie procedury przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu (Open Government Partnership)”.

Obydwa dokumenty: uchwała oraz załącznik jakim jest Krajowy plan działań na rzecz Otwartego Rządu  są dostępne na stronie http://mc.bip.gov.pl/rada-do-spraw-cyfryzacji/42503_uchwaly-rady-do-spraw-cyfryzacji.html

 

 

 

Więcej

Koalicja pyta ministra Mariusza Błaszczaka o realizację rządowych dokumentów strategicznych

Nasze pismo do premier Beaty Szydło z  prośbą o odpowiedź na pytanie, czy obowiązują nadal zapisy przyjętych w poprzednich latach przez rząd PO-PSL dokumentów strategicznych: Strategii Sprawne Państwo 2020 oraz   Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19 zostało przekazane 23 lutego 2016 przez KPRM ministrowi spraw wewnętrznych i administracji – panu Mariuszowi Błaszczakowi. Ponieważ nie otrzymaliśmy  odpowiedzi od Pana Ministra, wysłaliśmy list przypominający,  że liczymy na odpowiedź.

Więcej

Minister Anna Zalewska odpowiedziała na oświadczenie Koalicji ws. konsultacji społecznych projektów ustaw przygotowywanych przez rząd.

Minister Anna Zalewska – w swojej odpowiedzi – wyjaśnia min., że „projekt noweli znoszący obowiązek szkolny dla 6-latków i projekt ustawy o zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” (choć o ten projekt Koalicja nie pytała, przyp. red), „są efektem szerokich konsultacji, a złożenie ich jako poselskie wynika z konieczności pilnego wejścia zmian w życie.” Zapraszamy do lektury odpowiedzi.

Więcej

Oświadczenie Koalicji ws. konsultacji społecznych projektów ustaw przygotowywanych przez rząd.

W dniu 11 grudnia 2105 r. członkowie Koalicji wydali oświadczenie ws. konsultacji społecznych projektów ustaw przygotowywanych przez rząd. Stanowisko zostało przygotowane w odpowiedzi na sposób procedowania ustaw, w tym w szczególności projektu „o zniesieniu obowiązku szkolnego 06-latków”

Więcej

Przedstawiciel Koalicji na rzecz Otwartego Rządu na światowym szczycie Partnerstwa w Meksyku!

W dniach 27-29 października br. w Meksyku odbył się światowy szczyt Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów (OGP). Polska nie jest krajem członkowskim, ale przedstawiciel Koalicji na rzecz Otwartego Rządu – Krzysztof Izdebski z Sieć Obywatelska – Watchdog Polska uczestniczył w nim i poprowadził w czwartek, 29 października br., sesję na temat możliwego wsparcia dla takich działań, jakie podejmuje  nasza koalicja, próbując namówić rząd do przystapienia do tej inicjatywy.

Wypowiedź wysokiego urzędnik gruzińskiego ministerstwa sprawiedliwości  doskonale puentuje  sytuację, w jakiej jest Polska: „OGP to nie jest partnerstwo krajów, które mają świetne mechanizmy otwartego rządu, ale platforma dla tych krajów, które te mechanizmy chcą rozwijać i usprawniać.”

Zapraszamy do lektury podsumowania warsztatu przygotowanego przez Krzysztofa Izdebskiego.

Więcej

Report on Civic Control of Government Openess

English version of the Executive summary of the report from the monitoring and Questions (indicators) used in the monitoring.

Więcej

Konferencja „Czekając na otwarte rządy”, 15 października 2015

Fundacja im. Stefana Batorego wraz z  Koalicją na Rzecz Otwartego Rządu i Obywatelskim Forum Legislacji zorganizowały 15 października 2015 r.  konferencję na temat standardów dostępu do informacji publicznej, włączania obywateli w procesy decyzyjne, jakości procesu legislacyjnego oraz przeciwdziałania korupcji. Podczas spotkania zaprezentowany został raport z monitoringu przeprowadzonego w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Obywatelska kontrola otwartości rządu, zaś przedstawiciele komitetów wyborczych partii, które zerejestrowały  listy ogólnopolskie, przybliżyli uczestnikom konferencji  propozycje swoich ugrupowań dotyczące poprawy jakości rządzenia (program konferencji).

Media o konferencji i raporcie: notatka Polskie Agencji Prasowej, rozmowa z autorami raportu przeprowadzona przez Magdę Dobranowską-Wittels i zamieszczona na portalu ngo.pl

Więcej

Konferencja „Otwarte dane publiczne – szansa dla nowoczesnej administracji i otwartych rządów”

W dniu 26 maja 2015 r.  odbyła się  konferencja „Otwarte dane publiczne –  szansa dla nowoczesnej administracji i otwartych rządów”, przygotowana przez Ministerstwo Administracji we współpracy z Koalicją na rzecz Otwartego Rządu. Podczas konferencji został przedstawiony przez ekspertów OECD raport Open Data Review of Poland zawierający najnowsze wyniki badania dotyczącego otwierania danych publicznych w Polsce.
Przypomniane zostały przez przedstawicieli Koalicji  tezy raportu Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego Rządu, opublikowanego w 2013 roku (pokaz).
Więcej informacji o przebiegu konferencji można znaleźć w notatce, na stronie MAiC, oraz w serwisie. Krótkie podsumowanie tez raportu OECD ws. Polski – pol, ang.
 
Więcej

Konferencja „Otwarte dane publiczne – szansa dla nowoczesnej administracji i otwartych rządów”

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Koalicja na rzecz Otwartego Rządu organizują konferencję „Otwarte dane publiczne –  szansa dla nowoczesnej administracji i otwartych rządów”, która odbędzie się 26 maja br. o godz. 9.00 w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Konferencja ma na celu podsumowanie projektu Open Government Data Review of Poland” realizowanego przez OECD we współpracy z MAC. Podczas konferencji eksperci OECD przedstawią końcowy raport zawierający propozycje strategicznych rekomendacji dla Polski w obszarze tzw. otwartego rządu.

Również przedstawiciele Koalicji na rzecz Otwartego Rządu przedstawią tezy opublikowanego w grudniu 2013 r.  raportu „Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego rządu”.

Ponadto podczas konferencji odbędzie się debata na temat otwierania zasobów publicznych, a także zostaną zaprezentowane m.in. inicjatywy samorządowe realizujące ideę „open government”, tj. Otwarty Gdańsk i Dane po warszawsku.  Liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują zapisy: barbara.szymanska@mac.gov.pl. Więcej:  Informacja i program konferencji

Więcej