Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Węgry wystąpiły z Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów

Węgry, uczestniczące w Partnerstwie na rzecz Otwartych Rządów od 2012 roku, przesłały na ręce członków Komitetu Sterującego oficjalne pismo (datowane 5 grudnia 2016) informujące o wystąpieniu z inicjatywy. Więcej informacji  w notatce dla mediów i na podstronie węgierskiej OGP.

Więcej

Zaproszenie na Hackathon danych publicznych

W dniach 24 i 25 września br. Ministerstwo Cyfryzacji w partnerstwie z Biblioteką Narodową organizuje maraton programowania – Hackathon danych publicznych.
Uczestnicy Hackathonu będą wymyślać, jak wykorzystać dane publiczne, dostępne na portalu danepubliczne.gov.pl, do tworzenia aplikacji, serwisów, gier i innych technicznych narzędzi i usług ułatwiających codzienne życie.
Organizatorzy zapraszają do podjęcia wyzwania i przyłączenia się do udziału programistów, grafików i projektantów wszystkich środowisk i sektorów. Najlepsze rozwiązania zostaną nagrodzone.
Szczegółowe informacje na stronie www.hackathon.gov.pl

Więcej

NIK o wdrażaniu Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

Wg. raportu NIK „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 wdrożono zgodnie z założeniami, skupiając się na obszarach najbardziej zagrożonych korupcją: ochronie zdrowia, obronności, zamówieniach publicznych i administracji państwowej. W ocenie NIK w ciągu dwóch lat wdrażania Programu nie ustrzeżono się jednak błędów. Nie ustalono m.in. szczegółowych harmonogramów poszczególnych przedsięwzięć, nieprecyzyjnie określono mierniki. Brakowało też skutecznego systemu wymiany informacji i współpracy zarówno pomiędzy realizatorami zadań, jak i między środowiskiem naukowym a sektorem pozarządowym”. Skrót informacji i raport

Więcej

Otrzymaliśmy odpowiedź na skierowane do premier Beaty Szydło pytanie o losy dwóch dokumentów strategicznych: Strategii Sprawne Państwo 2020 i Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19.

W dniu  28 kwietnia  2016 przygotowana została w MSWiA czterostronicowa odpowiedź na nasze zapytanie wysłane do premier Beaty Szydło 19 lutego 2016.

Z odpowiedzi wynika, że Strategia Sprawne Państwo 2020  jest dokumentem  obowiązującym, ale  w Ministerstwie  Rozwoju rozpoczęto prace nad  aktualizacją  średniookresowej strategii rozwoju kraju, po której  zostanie podjęta decyzja o zakresie zmian strategii  niższego rzędu, ich zakresu tematycznego czy  też nazw.

W części odpowiedzi dot.  losów Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19, najwięcej miejsca poświęcono opisowi zawartości programu; konkretne informacje są następujące: dokonane zostały zmiany aktualizacyjne dot. zarządzenia ws.  utworzenia Międzyresortowego zespołu ds. koordynacji i monitorowania wdrażania Rządowego Programu i planowane jest posiedzenie Zespołu, na którym zostaną omówione kwestie dotyczące dalszego funkcjonowania Zespołu i Programu.

Zapraszamy do lektury pełnej wersji odpowiedzi.

Więcej

Uchwała Rady ds Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2016 w sprawie Krajowego Planu Dzialań dotyczącego przystąpienia Polski od Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów

Rada ds. Cyfryzacji w swojej uchwale z 12 kwietnia 2016 zarekomendowała „Ministrowi Cyfryzacji prowadzenie dalszych prac nad opracowanie Krajowego Planu Działania i  kontynuowanie procedury przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu (Open Government Partnership)”.

Obydwa dokumenty: uchwała oraz załącznik jakim jest Krajowy plan działań na rzecz Otwartego Rządu  są dostępne na stronie http://mc.bip.gov.pl/rada-do-spraw-cyfryzacji/42503_uchwaly-rady-do-spraw-cyfryzacji.html

 

 

 

Więcej

Koalicja pyta ministra Mariusza Błaszczaka o realizację rządowych dokumentów strategicznych

Nasze pismo do premier Beaty Szydło z  prośbą o odpowiedź na pytanie, czy obowiązują nadal zapisy przyjętych w poprzednich latach przez rząd PO-PSL dokumentów strategicznych: Strategii Sprawne Państwo 2020 oraz   Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19 zostało przekazane 23 lutego 2016 przez KPRM ministrowi spraw wewnętrznych i administracji – panu Mariuszowi Błaszczakowi. Ponieważ nie otrzymaliśmy  odpowiedzi od Pana Ministra, wysłaliśmy list przypominający,  że liczymy na odpowiedź.

Więcej

Minister Anna Zalewska odpowiedziała na oświadczenie Koalicji ws. konsultacji społecznych projektów ustaw przygotowywanych przez rząd.

Minister Anna Zalewska – w swojej odpowiedzi – wyjaśnia min., że „projekt noweli znoszący obowiązek szkolny dla 6-latków i projekt ustawy o zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” (choć o ten projekt Koalicja nie pytała, przyp. red), „są efektem szerokich konsultacji, a złożenie ich jako poselskie wynika z konieczności pilnego wejścia zmian w życie.” Zapraszamy do lektury odpowiedzi.

Więcej

Oświadczenie Koalicji ws. konsultacji społecznych projektów ustaw przygotowywanych przez rząd.

W dniu 11 grudnia 2105 r. członkowie Koalicji wydali oświadczenie ws. konsultacji społecznych projektów ustaw przygotowywanych przez rząd. Stanowisko zostało przygotowane w odpowiedzi na sposób procedowania ustaw, w tym w szczególności projektu „o zniesieniu obowiązku szkolnego 06-latków”

Więcej

Przedstawiciel Koalicji na rzecz Otwartego Rządu na światowym szczycie Partnerstwa w Meksyku!

W dniach 27-29 października br. w Meksyku odbył się światowy szczyt Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów (OGP). Polska nie jest krajem członkowskim, ale przedstawiciel Koalicji na rzecz Otwartego Rządu – Krzysztof Izdebski z Sieć Obywatelska – Watchdog Polska uczestniczył w nim i poprowadził w czwartek, 29 października br., sesję na temat możliwego wsparcia dla takich działań, jakie podejmuje  nasza koalicja, próbując namówić rząd do przystapienia do tej inicjatywy.

Wypowiedź wysokiego urzędnik gruzińskiego ministerstwa sprawiedliwości  doskonale puentuje  sytuację, w jakiej jest Polska: „OGP to nie jest partnerstwo krajów, które mają świetne mechanizmy otwartego rządu, ale platforma dla tych krajów, które te mechanizmy chcą rozwijać i usprawniać.”

Zapraszamy do lektury podsumowania warsztatu przygotowanego przez Krzysztofa Izdebskiego.

Więcej

Report on Civic Control of Government Openess

English version of the Executive summary of the report from the monitoring and Questions (indicators) used in the monitoring.

Więcej