Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Przyjęcie Strategii Sprawne Państwo 2020

Na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji poinformowano, że Strategia Sprawne Państwo 2020 została przyjęta przez rząd. Wśród siedmiu celów znalazł się Otwarty Rząd. Bedziemy monitorować, czy i jak zaprojektowane działania wprowadzane są w życie.

Więcej

Wytyczne dla Badaczy

Na stronach OGP udostępniony zostały do komentowania  projekt Wytycznych dla Badaczy przygotowany w ramach Niezależnego Mechanizmu Raportowania (Independent Reporting Mechanism).

Więcej

Parlamentarzyści pytali rząd o przystąpienie Polski do Partnerstwa

Parlamentarzyści pytali rząd o podejmowanie działań na rzecz przystąpienia Polski do Partnerstwa. 22 lutego 2012 roku interpelację w tej sprawie złożyła posłanka Anna Grodzka (RP) i uzyskała odpowiedź.  Ponadto interpelacje złożyli: Łukasz Gibała (PO, następnie RP) [interpelacja, odpowiedź ] oraz Michał Jaros (PO) [interpelacja, odpowiedź ].

 

Więcej