Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Prosimy uregulować stanowienie prawa

Na początku lutego 2013 roku Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich wysłało wniosek do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o zmianę sposobu stanowienia prawa w okresie przed konsultacjami społecznymi.  We wniosku napisano, że przyjęty sposób procedowania prowadzi do spadku zaufania obywateli do procesu legislacyjnego. Stowarzyszenie wyraziło opinię, że proces ten jest niezrozumiały i brakuje o nim rzetelnej informacji. Co odpisał MAC?

WE WNIOSKU DO MAC STOWARZYSZENIE NAPISAŁO, ŻE:

Nie należy tworzyć zamkniętych grup eksperckich, których status jest niejasny. Niezrozumiały jest też dla Stowarzyszenia sposób, w jaki dobierani są eksperci i dlaczego nie są do tego procesu dopuszczane osoby, których wiedza i doświadczenie pozwalałyby dobrze przygotować projekt założeń do projektu ustawy.

A MAC NA TO:

Dobór ekspertów zewnętrznych, którzy włączani są w prace nad projektami, dokonywany jest według najlepszej wiedzy, tak aby zapewnić MAC wsparcie merytoryczne na wysokim poziomie. Chodzi przecież o to, żeby dzięki temu lepiej przygotować projekty. W spotkaniach „okrągłego stołu” dot. ustawy o dostępie do informacji publicznej brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujący się tematem, renomowani naukowcy, urzędnicy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Dlatego nie można się zgodzić z zarzutem, że do prac nie są dopuszczane osoby, których wiedza pozwalałaby lepiej przygotować projekt – właśnie te osoby zostały zaproszone. Należy jednak zauważyć, że z przyczyn logistycznych, a także ze względu na efektywność prac włączanie wszystkich chętnych, także wszystkich ekspertów w temacie na etapie wewnętrznych prac nad projektem nie jest możliwe. Natomiast (…), każdy obywatel może odnieść się do dokumentów takich jak projekt założeń czy projekt ustawy w otwartych konsultacjach społecznych.

Komentarz Stowarzyszenia: I co obywatelko/obywatelu? Twierdza obroniona, zmian nie będzie. Robimy dobrze. Wprawdzie nadal nie dowiesz się w jaki sposób dobieramy ekspertów, ani nie podamy ci jaki jest skład grupy ekspertów. Nie dostaniesz protokołu ze spotkań. Ale jest dobrze!

STOWARZYSZENIE NAPISAŁO TEŻ, ŻE:

Nie należy podawać informacji błędnych merytorycznie w celu uniknięcia zainteresowania pracami legislacyjnymi. Takie postępowanie powoduje bowiem brak wiary w jakiekolwiek tłumaczenia Ministerstwa na kolejnych etapach. Z sytuacją, w której ta zasada nie była przestrzegana, organizacja spotkała się przy okazji spotkania o niewiadomym charakterze na temat otwartych zasobów. Na pytanie Stowarzyszenia o możliwość uczestniczenia otrzymało odpowiedź zniechęcającą i mylącą: Co do zasady nie jest to „publiczne” spotkanie, ale adresowane do organizacji z osiągnięciami w otwieraniu zasobów, z którymi na ten temat już jesteśmy w dialogu, nie dotyczy też udip [ustawy o dostępie do informacji publicznej].

A NA TO MAC:

Piszą Państwo również o podawaniu błędnych merytorycznie informacji w celu uniknięcia zainteresowania pracami legislacyjnymi. Taka praktyka nie ma miejsca.

Komentarz Stowarzyszenia: Nie ma miejsca? A może to nie jest praktyka? A może ma inne cele niż „uniknięcie zainteresowania”? Bo jeśli chodzi o merytoryczną zawartość dyskusji (otwarte zasoby pokrywały się w projekcie założeń z ustawą o dostępie do informacji publicznej) to nie wiadomo co lepsze, czy to że Ministerstwo nie wiedziało, że rozmawia de facto o informacji publicznej, czy to że wybrana przezeń grupa ekspertów o tym nie wiedziała.

WNIOSEK SLLGO ZAKOŃCZYŁO NASTĘPUJĄCĄ WĄTPLIWOŚCIĄ:

Nie należy sporządzać notatek i protokołów ze spotkań, które nie oddają tego, co dzieje się na spotkaniach. Rzetelność notatek dotyczących spotkań „okrągłego stołu” w sprawie ustawy o dostępie do informacji publicznej budzi wątpliwości, które szczegółowo SLLGO przedstawiło na swoich stronach internetowych. Notatek ze spotkań na temat założeń do ustawy o projekcie ustawy o zasobach publicznych w ogóle nie odnaleziono na stronach Ministerstwa.

I TU TEŻ OKAZAŁO SIĘ, ŻE NIE STOWARZYSZENIE NIE MA RACJI:

Ministerstwo zapewniło, że najbardziej istotne wydarzenia z udziałem Członków Kierownictwa MAC, a także pracujących w Ministerstwie urzędników, są omawiane na stronie internetowej Ministerstwa.

Komentarz Stowarzyszenia: Najwyraźniej proces związany ze stanowieniem prawa nie jest wystarczająco ważny, aby o nim informować obywateli.

Dokumenty dotyczące korespondencji między MAC a SLLGO:

Więcej