Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Co nowego w Partnerstwie?

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy swoje przystąpienie do Partnerstwa – składając list intencyjny  zgłosiły: Irlandia (15 maja)  i Australia (22 maja).  Rosja jest pierwszym krajem, który zawiesił swój udział w OGP – 20 maja wycofała list intencyjny złożony w kwietniu 2012 roku. Tym samym obecnie w Partnerstwie uczestniczy 59 krajów, w tym 55 wypracowało i zgłosiło zobowiązania, a 4  nad nimi pracuje.

Więcej

Opinia nt. decyzji o wycofaniu z wykazu prac RM projektu założeń ustawy dot. konsultacji rządowych projektów aktów prawnych

Opinia na temat decyzji o wycofaniu z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu założeń projektu ustawy dot. konsultacji rządowych proejktów aktów normatywnych i oceny skutków regulacji.

Więcej