Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Opinia członków Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2013-18”

Członkowie Koalicji przygotowali i przesłali Ministerstwu Spraw Wewnętrznych w dniu 2.08.2013 r opinię do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie „Rządowego Programu Przeciwdziałania korupcji na lata 2013-18”

Więcej