Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Pismo do ministra Rafała Trzaskowskiego

Koalicjanci wysłali do nowo powołanego ministra administracji i cyfryzacji – pana Rafała Trzaskowskiego list, w którym poinformowali o celach i planach Koalicji oraz zaproponowali możliwość spotkania, podczas którego chcieliby przedstawić tezy i postulaty wynikające z raportu „Czekając na otwarty rząd”, zwłaszcza w sprawie możliwości przystąpienia Polski do OGP, oraz porozmawiać o realizacji strategii Sprawne Państwo 2020.

Więcej

Personal Democracy Forum w marcu w Warszawie: po raz drugi o tym, jak technologia zmienia politykę

13-14 marca br. Centrum Nauki Kopernik zamieni się w przestrzeń do debaty na temat wykorzystywania nowych technologii w polityce. 

Do Warszawy zjadą politycy, lokalni działacze i aktywiści z Polski i regionu Europy Środkowo Wschodniej. A wszystko w ramach drugiej edycji Personal Democracy Forum, najważniejszego w Europie wydarzenia poświęconemu otwartemu rządowi. Konferencję współorganizuje polska organizacja pozarządowa – Fundacja ePaństwo, wydawca Sejmometr.pl i inicjator projektu Koduj dla Polski  (więcej)

Więcej

Raport Komisji Europejskiej na temat korupcji w krajach członkowskich Unii Europejskiej

W dniu 3 lutego 2014 r.  opublikowany został przez Komisję Europejską w Brukseli Antykorupcyjny Raport Unii Europejskiej omawiający występowanie tego problemu w krajach UE. Zapraszamy do lektury głównej części raportu jak też rozdziału poświęconego Polsce. Więcej informacji należy szukać na stronie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-86_pl.htm

 

Więcej