Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Działania na rzecz ograniczania nadmiernego lobbingu w Unii Europejskiej

Możemy zachęcać kandydatów i kandydatki do Parlamentu Europejskiego, aby wsparli rozwiązania prowadzące do ograniczenia nadmiernego lobbingu w UE. Informacje, jak to zrobić są dostępne na http://www.siecobywatelska.pl/1,393,_eurolobbing_pod_wspolna_kontrola_dzialaj.html

Więcej

Spotkanie przedstawicieli Koalicji z ministrem Rafałem Trzaskowskim

W dniu 9 kwietnia 2014 r. minister Rafał Trzaskowski spotkał się z przedstawicielami Koalicji. Podczas ok. godzinnego spotkania rozmawiano głównie o możliwości przystapienia Polski do Partnerstwa. Pan minister chciał otrzymać odpowiedź, jakie powody przemawiają za tym, żeby Polska przystąpiła do OGP. Jaka byłaby wartość dodana w odniesieniu do tego, co jest obecnie. przygotować kilku- stronicowy dokument na temat tego, czego Polska nie robi prawnie i faktyczne, a co poprawiłoby uczestnictwo w OGP. Kończąc spotkanie minister zwrócił się z prośbą o przesłanie argumentów, które miałyby pomóc w przekonaniu rządu do przystąpienia do OGP oraz dokumentu, który stanowiłby skrót z raportu „Czekajac na otwraty rząd” i zawierał najważniejsze (otwartościowe) zadania do wykonania w obszarach, które zostały opisane w raporcie.

Więcej

Stanowisko Koalicji w sprawie przyjęcia Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19.

Po ponad 3 latach prac Rada Ministrów przyjęła1 kwietnia br. „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19”. Koalicja wydała w tej sprawie stanowisko.

Więcej