Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Odpowiedź dla ministra Rafała Trzaskowskiego

Koalicjanci wysłali wspólnie przygotowany list do ministra Rafała Trzaskowskiego przedstawiajacy argumenty za przystąpieniem Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów wraz z załącznikiem – zestawieniem najważniejszych wniosków i rekomendacji dotyczących koniecznych zmian w dziedzianch dostępu do informacji publicznej, otwartości danych publicznych, otwartości procesów decyzyjnych i polityki antykorupcyjnej.

Więcej