Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Oświadczenie koalicji monitorującej wybory Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie wycofania popracia dla kandydata

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Fundacją Panoptykon oraz Instytutem Prawa i Społeczeństwa wydały oświadczenie w zwiazku z przebiegiem wyborów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Oosbowych. Od grudnia 2014 r. organizacje prowadzą monitoring wyborów na to stanowisko. Klub Parlamentarny PO zgłosił na to stanowisko kandydaturę mec. Mirosława Wróblewskiego. Z informacji opublikowanych w mediach  26 stycznia 2015 wynika, że klub PO wycofał swoje popracie dla tej kandydatury bez uzasadnienia swojej decyzji.

 

Więcej

List Koalicji do premier Ewy Kopacz w sprawie przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów

Koalicja nie rezygnuje z prowadzenia działań na rzecz przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów i wysłała list do premier Ewy Kopacz, w którym zwraca się o  podjęcie inicjatywy tej sprawie.

Więcej

Na platformie konsultacji RCL dostępny jest Raport z konsultacji publicznych projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji

Raport z konsultacji jest dostępny na platformie RCL. Proces konsultacji można prześledzić na http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/220632/katalog/220633#220633 , a my załączamy tekst raportu.

 

Więcej

Przedstawiciele Koalicji wzięli udział konferencji uzgodnieniowej dot. projektu założeń do projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

W dniach 19 i 23 grudnia 2014 r. odbyła się w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji druga konferencja uzgodnieniowa dot.  projektu założeń do projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Koalicji.

Więcej