Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Raport ekspertów Fundacji Batorego na temat realizacji wybranych zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce

Podczas konferencji „Polska polityka antykorupcyjna a wymogi Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji” zaprezentowany został raport ekspertów Fundacji Batorego „Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce”

Więcej

Zapraszamy do lektury krótkiej analizy „Rządowy proces legislacyjny”

W tekście  „Rządowy proces legisalcyjny„, który właśnie ukazał się w serii Analiz Fundacji Batorego, w przystępny sposób zostały przedstawione wyniki badań oraz wnioski z monitoringu tworzenia i konsultowania rządowych projektów ustaw.

Więcej