Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Petycja w sprawie jawnego finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej

Zachęcamy po podpisywania petycji w sprawie jawnego finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej. Petycja jest dostępna na www.prezydent.siecobywatelska.pl

Kto finansuje komitety wyborcze kandydatów na prezydenta RP? Czy mamy dostęp do tych informacji? Według prawa – tak. W praktyce – dowiemy się, kto sfinansował kampanie kandydatów popieranych przez partie polityczne dopiero za rok! Sieć Obywatelska Watchdog Polska wraz partnerami – Fundacją Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, Instytutem Spraw Publicznych i Fundacją im. Stefana Batorego – zachęca do podpisania petycji do partii politycznych, aby skłonić je do publikowania na swoich stronach internetowych informacji o dokonywanych wpłatach w trakcie trwania kampanii prezydenckiej

Więcej

Nowi członkowie Koalicji

Do grona członków Koalicji dołączyli:  Fundacja Frank Bold oraz Polska Grupa Użytkowników Linuxa PLUG. Witamy!

Więcej

Wniosek Sądu Najwyższego zagraża jawności życia publicznego

„Koalicja na rzecz otwartego rządu nie zostawia suchej nitki na wniosku I prezesa Sądu Najwyższego w zakresie dostępu do informacji publicznej (sygn. akt K 58/13)”. (…)„Konkluzja opinii jest druzgocąca”: „Wniosek pierwszego prezesa SN – w każdym z podnoszonych zarzutów – wykracza poza troskę o ważenie prawa dostępu do informacji publicznej oraz prawa do prywatności. Jesteśmy zdania, że jego uznanie może zagrozić jawności i przejrzystości życia publicznego w Polsce”.

Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej red. Ewa Ivanova informuje o złożonej w marcu do Trybunału Konstytucyjnego przez Helsinską Fundację Praw Człowieka i Sieć Obywatelską – Watchdog Polska w imieniu KOR opinii Przyjaciela Sądu (Amicus Curiae) dotyczącej zakwestionowania przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zgodności niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją RP i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Tekst opinii dostępny w informacji z 30 marca br.
Artykuł dostępny na:
http://prawo.gazetaprawna.pl/…/864312,wniosek-sadu-najwyzsz…

Więcej