Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Report on Civic Control of Government Openess

English version of the Executive summary of the report from the monitoring and Questions (indicators) used in the monitoring.

Więcej

Konferencja „Czekając na otwarte rządy”, 15 października 2015

Fundacja im. Stefana Batorego wraz z  Koalicją na Rzecz Otwartego Rządu i Obywatelskim Forum Legislacji zorganizowały 15 października 2015 r.  konferencję na temat standardów dostępu do informacji publicznej, włączania obywateli w procesy decyzyjne, jakości procesu legislacyjnego oraz przeciwdziałania korupcji. Podczas spotkania zaprezentowany został raport z monitoringu przeprowadzonego w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Obywatelska kontrola otwartości rządu, zaś przedstawiciele komitetów wyborczych partii, które zerejestrowały  listy ogólnopolskie, przybliżyli uczestnikom konferencji  propozycje swoich ugrupowań dotyczące poprawy jakości rządzenia (program konferencji).

Media o konferencji i raporcie: notatka Polskie Agencji Prasowej, rozmowa z autorami raportu przeprowadzona przez Magdę Dobranowską-Wittels i zamieszczona na portalu ngo.pl

Więcej