Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Uchwała Rady ds Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2016 w sprawie Krajowego Planu Dzialań dotyczącego przystąpienia Polski od Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów

Rada ds. Cyfryzacji w swojej uchwale z 12 kwietnia 2016 zarekomendowała „Ministrowi Cyfryzacji prowadzenie dalszych prac nad opracowanie Krajowego Planu Działania i  kontynuowanie procedury przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu (Open Government Partnership)”.

Obydwa dokumenty: uchwała oraz załącznik jakim jest Krajowy plan działań na rzecz Otwartego Rządu  są dostępne na stronie http://mc.bip.gov.pl/rada-do-spraw-cyfryzacji/42503_uchwaly-rady-do-spraw-cyfryzacji.html

 

 

 

Więcej

Koalicja pyta ministra Mariusza Błaszczaka o realizację rządowych dokumentów strategicznych

Nasze pismo do premier Beaty Szydło z  prośbą o odpowiedź na pytanie, czy obowiązują nadal zapisy przyjętych w poprzednich latach przez rząd PO-PSL dokumentów strategicznych: Strategii Sprawne Państwo 2020 oraz   Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19 zostało przekazane 23 lutego 2016 przez KPRM ministrowi spraw wewnętrznych i administracji – panu Mariuszowi Błaszczakowi. Ponieważ nie otrzymaliśmy  odpowiedzi od Pana Ministra, wysłaliśmy list przypominający,  że liczymy na odpowiedź.

Więcej