Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Zaproszenie na Hackathon danych publicznych

W dniach 24 i 25 września br. Ministerstwo Cyfryzacji w partnerstwie z Biblioteką Narodową organizuje maraton programowania – Hackathon danych publicznych.
Uczestnicy Hackathonu będą wymyślać, jak wykorzystać dane publiczne, dostępne na portalu danepubliczne.gov.pl, do tworzenia aplikacji, serwisów, gier i innych technicznych narzędzi i usług ułatwiających codzienne życie.
Organizatorzy zapraszają do podjęcia wyzwania i przyłączenia się do udziału programistów, grafików i projektantów wszystkich środowisk i sektorów. Najlepsze rozwiązania zostaną nagrodzone.
Szczegółowe informacje na stronie www.hackathon.gov.pl

Więcej

NIK o wdrażaniu Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

Wg. raportu NIK „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 wdrożono zgodnie z założeniami, skupiając się na obszarach najbardziej zagrożonych korupcją: ochronie zdrowia, obronności, zamówieniach publicznych i administracji państwowej. W ocenie NIK w ciągu dwóch lat wdrażania Programu nie ustrzeżono się jednak błędów. Nie ustalono m.in. szczegółowych harmonogramów poszczególnych przedsięwzięć, nieprecyzyjnie określono mierniki. Brakowało też skutecznego systemu wymiany informacji i współpracy zarówno pomiędzy realizatorami zadań, jak i między środowiskiem naukowym a sektorem pozarządowym”. Skrót informacji i raport

Więcej