Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Pismo do ministra Rafała Trzaskowskiego

21.02.2014

Koalicjanci wysłali do nowo powołanego ministra administracji i cyfryzacji – pana Rafała Trzaskowskiego list, w którym poinformowali o celach i planach Koalicji oraz zaproponowali możliwość spotkania, podczas którego chcieliby przedstawić tezy i postulaty wynikające z raportu „Czekając na otwarty rząd”, zwłaszcza w sprawie możliwości przystąpienia Polski do OGP, oraz porozmawiać o realizacji strategii Sprawne Państwo 2020.