Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Raport Komisji Europejskiej na temat korupcji w krajach członkowskich Unii Europejskiej

03.02.2014

W dniu 3 lutego 2014 r.  opublikowany został przez Komisję Europejską w Brukseli Antykorupcyjny Raport Unii Europejskiej omawiający występowanie tego problemu w krajach UE. Zapraszamy do lektury głównej części raportu jak też rozdziału poświęconego Polsce. Więcej informacji należy szukać na stronie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-86_pl.htm