Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Cele Koalicji

Celem Koalicji  jest aktywne działanie na rzecz otwartego rządzenia, które przejawia się w realizowaniu przez władze zasady przejrzystości, partycypacji i rozliczalności.

Organizacje uczestniczące w Koalicji dążą do tego, aby polski rząd przystąpił do międzynarodowej inicjatywy Partnerstwa Otwartych Rządów (Open Government Partnership); udział w inicjatywie stwarza ramy dla poprawy jakości rządzenia, daje  obywatelom,  organizacjom społecznym i biznesowym realną możliwość sprawdzania, czy i jak podjęte przez rząd zobowiązania są realizowane.

Polski rząd do chwili obecnej nie przystąpił do tej inicjatywy i nic nie zapowiada, że stanie się  to szybko. Jego przedstawiciele twierdzą, że rząd, pomimo tego, że formalnie nie przystąpił do Partnerstwa, realizuje jego cele.

Koalicjanci postanowili skoncentrować swoje działania na monitorowaniu, czy i jak rząd realizuje zasady otwartego rządzenia i cele Partnerstwa oraz czy następują pożądane zmiany w czterech obszarch: (1) dostępu do informacji publicznej, (2) otwartosci danych, (3) polityki antykorupcyjnej i (4) otwartości procesów decyzyjnych.

Ponadto członkowie Koalicji:

– chcą informować, czym dla nich jest otwarty rząd i otwarte rządzenie;

– chcą wpływać na kształt debaty na ten temat;

– chcą aby jej łamy (strona www, fanpage) stanowiły forum wymiany opinii na temat kierunków koniecznych działań i zmian;