Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Członkowie Koalicji przesłali MAiC uwagi dotyczące Projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 7 listopada 2014 roku

03.12.2014

 Członkowie Koalicji przygotowali i przesłali  Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji swoje uwagi dot. Projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 7 listopada 2014 roku.