Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Członkowie KOR przekazali MAC uwagi dot. projektu założeń ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

17.06.2014

W ramach prowadzonych przez MAC konsultacji publicznych przekazaliśmy ministrowi Trzaskowskiemu nasze  Uwagi do projektu założeń ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej. Merytorycznego przygotowania uwag podjęli się Helena Rymar (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska) oraz Krzysztof Izdebski (Sieć Obywatelska Watchdog Polska).