Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Dostęp do informacji publicznej a bezpieczeństwo narodowe (Zasady z Tshwane)

12.05.2015

Globalne zasady dotyczące bezpieczeństwa narodowego i prawa do informacji (The Global Principles on National Security and the Right to Information; tzw. Zasady z Tshwane) zostały opracowane przez 22 organizacje i ośrodki akademickie w porozumieniu z ponad 500 ekspertami z ponad 70 krajów, podczas 14 spotkań zorganizowanych na całym świecie przy wsparciu Open Society Justice Initiative.

Dokument został ogłoszony w czerwcu 2013 r. w Tshwane (RPA).

Zasady z Tshwane odnoszą się do problemu ograniczeń dostępu do informacji publicznej ze względu na bezpieczeństwo publiczne. Helsińska Fundacja Praw Człowieka – członek Koalicji na rzecz Otwartego Rządu – została zaangażowana w prace nad Zasadami z Tshwane. Raport – autorstwa Irminy Pacho oraz dr Adama Bodnara – na temat polskiego ustawodawstwa oraz orzecznictwa sądów w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz zasad ochrony informacji niejawnych został wykorzystany w procesie prac nad zasadami z Tshwane. Więcej czytaj na http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/dostep-do-informacji-publicznej-a-bezpieczenstwo-narodowe-zasady-z-tshwane/