Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Indeks Percepcji Korupcji Transparency International 2014.

05.12.2014

Transparency International opublikowało Indeks Percepcji Korupcji 2014 . Z danych wynika między innymi, że wciąż dwie trzecie spośród 175 krajów objętych oceną, nie osiąga nawet 50 punktów w skali od o do 100 (gdzie zero oznacza największe ryzyko korupcji, a 100 minimalne).

W tego rocznej edycji spośród krajów UE, najlepiej oceniono państwa skandynawskie, a najgorzej Włochy, Grecję, Rumunie i Bułgarię. Polska uzyskała w rankingu 61 pkt na 100 (co plasuje nasz kraj na 31 miejscu spośród  wszystkich 175 państw). Najwyższy wynik uzyskała Dania (92 punkty), najniżej oceniono Somalię i Koreę Płn (8 pkt).