Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Koalicja na rzecz Otwartego Rządu złożyła do Trybunału Konstytucyjnego opinię Przyjaciela Sądu dotyczącą wniosku przekazanego do TK przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (sygn. akt K 58/13).

30.03.2015

Koalicja na rzecz Otwartego Rządu złożyła do Trybunału Konstytucyjnego opinię Przyjaciela Sądu (Amicus Curiae) dotyczącą wniosku przekazanego do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego  (sygn. akt K 58/13). Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (PPSN) zakwestionował zgodność niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją RP i Europejską Konwencją Praw Człowieka w zakresie, w jakim regulowana jest ochrona prawa do prywatności. Zdaniem PPSN obowiązujące przepisy zbyt głęboko ingerują w prawo do prywatności osób wykonujących funkcje publiczne.

W opinii Koalicji – z przyczyn formalnych złożoną przez Sieć Obywatelską – Watchdog Polska i Helsińską Fundację Praw Człowieka – zakwestionowane przepisy są zgodne ze wskazanymi przez PPSN wzorcami, tzn. z Konstytucją RP i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Koalicja zauważa, że przyjęcie przez Trybunał stanowiska zawartego we wniosku PPSN będzie stanowiło poważne zagrożenie dla jawności życia publicznego w Polsce.