Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Koalicja pyta ministra Mariusza Błaszczaka o realizację rządowych dokumentów strategicznych

14.04.2016

Nasze pismo do premier Beaty Szydło z  prośbą o odpowiedź na pytanie, czy obowiązują nadal zapisy przyjętych w poprzednich latach przez rząd PO-PSL dokumentów strategicznych: Strategii Sprawne Państwo 2020 oraz   Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19 zostało przekazane 23 lutego 2016 przez KPRM ministrowi spraw wewnętrznych i administracji – panu Mariuszowi Błaszczakowi. Ponieważ nie otrzymaliśmy  odpowiedzi od Pana Ministra, wysłaliśmy list przypominający,  że liczymy na odpowiedź.