Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Konferencja „Czekając na otwarte rządy”, 15 października 2015

16.10.2015

Fundacja im. Stefana Batorego wraz z  Koalicją na Rzecz Otwartego Rządu i Obywatelskim Forum Legislacji zorganizowały 15 października 2015 r.  konferencję na temat standardów dostępu do informacji publicznej, włączania obywateli w procesy decyzyjne, jakości procesu legislacyjnego oraz przeciwdziałania korupcji. Podczas spotkania zaprezentowany został raport z monitoringu przeprowadzonego w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Obywatelska kontrola otwartości rządu, zaś przedstawiciele komitetów wyborczych partii, które zerejestrowały  listy ogólnopolskie, przybliżyli uczestnikom konferencji  propozycje swoich ugrupowań dotyczące poprawy jakości rządzenia (program konferencji).

Media o konferencji i raporcie: notatka Polskie Agencji Prasowej, rozmowa z autorami raportu przeprowadzona przez Magdę Dobranowską-Wittels i zamieszczona na portalu ngo.pl