Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Minister Anna Zalewska odpowiedziała na oświadczenie Koalicji ws. konsultacji społecznych projektów ustaw przygotowywanych przez rząd.

17.12.2015

Minister Anna Zalewska – w swojej odpowiedzi – wyjaśnia min., że „projekt noweli znoszący obowiązek szkolny dla 6-latków i projekt ustawy o zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” (choć o ten projekt Koalicja nie pytała, przyp. red), „są efektem szerokich konsultacji, a złożenie ich jako poselskie wynika z konieczności pilnego wejścia zmian w życie.” Zapraszamy do lektury odpowiedzi.