Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Niejawne prace nad ustawą o Radzie Dialogu Społecznego

25.03.2015

W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia prasowe na temat niejawnych prac nad nową ustawa o Radzie Dialogu Społecznego. Wzbudziły one niepokój w środowisku organizacji pozarządowych. Zarząd OFOP-u uznał za konieczne, aby organizacje wystosowały list do administracji publicznej i partnerów społeczno-gospodarczych i wyraziły w nim swoje zdanie w tej kwestii.
Zapraszamy gorąco do podpisywania listu. Podpisy są zbierane do końca marca. A list jest dostępny na http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1497443.html.