Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Otrzymaliśmy odpowiedź na skierowane do premier Beaty Szydło pytanie o losy dwóch dokumentów strategicznych: Strategii Sprawne Państwo 2020 i Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19.

09.05.2016

W dniu  28 kwietnia  2016 przygotowana została w MSWiA czterostronicowa odpowiedź na nasze zapytanie wysłane do premier Beaty Szydło 19 lutego 2016.

Z odpowiedzi wynika, że Strategia Sprawne Państwo 2020  jest dokumentem  obowiązującym, ale  w Ministerstwie  Rozwoju rozpoczęto prace nad  aktualizacją  średniookresowej strategii rozwoju kraju, po której  zostanie podjęta decyzja o zakresie zmian strategii  niższego rzędu, ich zakresu tematycznego czy  też nazw.

W części odpowiedzi dot.  losów Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19, najwięcej miejsca poświęcono opisowi zawartości programu; konkretne informacje są następujące: dokonane zostały zmiany aktualizacyjne dot. zarządzenia ws.  utworzenia Międzyresortowego zespołu ds. koordynacji i monitorowania wdrażania Rządowego Programu i planowane jest posiedzenie Zespołu, na którym zostaną omówione kwestie dotyczące dalszego funkcjonowania Zespołu i Programu.

Zapraszamy do lektury pełnej wersji odpowiedzi.