Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Konferencja „Czekając na otwarte rządy”, 15 października 2015

Fundacja im. Stefana Batorego wraz z  Koalicją na Rzecz Otwartego Rządu i Obywatelskim Forum Legislacji zorganizowały 15 października 2015 r.  konferencję na temat standardów dostępu do informacji publicznej, włączania obywateli w procesy decyzyjne, jakości procesu legislacyjnego oraz przeciwdziałania korupcji. Podczas spotkania zaprezentowany został raport z monitoringu przeprowadzonego w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Obywatelska kontrola otwartości rządu, zaś przedstawiciele komitetów wyborczych partii, które zerejestrowały  listy ogólnopolskie, przybliżyli uczestnikom konferencji  propozycje swoich ugrupowań dotyczące poprawy jakości rządzenia (program konferencji).

Media o konferencji i raporcie: notatka Polskie Agencji Prasowej, rozmowa z autorami raportu przeprowadzona przez Magdę Dobranowską-Wittels i zamieszczona na portalu ngo.pl

Więcej

Konferencja „Otwarte dane publiczne – szansa dla nowoczesnej administracji i otwartych rządów”

W dniu 26 maja 2015 r.  odbyła się  konferencja „Otwarte dane publiczne –  szansa dla nowoczesnej administracji i otwartych rządów”, przygotowana przez Ministerstwo Administracji we współpracy z Koalicją na rzecz Otwartego Rządu. Podczas konferencji został przedstawiony przez ekspertów OECD raport Open Data Review of Poland zawierający najnowsze wyniki badania dotyczącego otwierania danych publicznych w Polsce.
Przypomniane zostały przez przedstawicieli Koalicji  tezy raportu Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego Rządu, opublikowanego w 2013 roku (pokaz).
Więcej informacji o przebiegu konferencji można znaleźć w notatce, na stronie MAiC, oraz w serwisie. Krótkie podsumowanie tez raportu OECD ws. Polski – pol, ang.
 
Więcej

Konferencja „Otwarte dane publiczne – szansa dla nowoczesnej administracji i otwartych rządów”

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Koalicja na rzecz Otwartego Rządu organizują konferencję „Otwarte dane publiczne –  szansa dla nowoczesnej administracji i otwartych rządów”, która odbędzie się 26 maja br. o godz. 9.00 w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Konferencja ma na celu podsumowanie projektu Open Government Data Review of Poland” realizowanego przez OECD we współpracy z MAC. Podczas konferencji eksperci OECD przedstawią końcowy raport zawierający propozycje strategicznych rekomendacji dla Polski w obszarze tzw. otwartego rządu.

Również przedstawiciele Koalicji na rzecz Otwartego Rządu przedstawią tezy opublikowanego w grudniu 2013 r.  raportu „Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego rządu”.

Ponadto podczas konferencji odbędzie się debata na temat otwierania zasobów publicznych, a także zostaną zaprezentowane m.in. inicjatywy samorządowe realizujące ideę „open government”, tj. Otwarty Gdańsk i Dane po warszawsku.  Liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują zapisy: barbara.szymanska@mac.gov.pl. Więcej:  Informacja i program konferencji

Więcej

Dostęp do informacji publicznej a bezpieczeństwo narodowe (Zasady z Tshwane)

Globalne zasady dotyczące bezpieczeństwa narodowego i prawa do informacji (The Global Principles on National Security and the Right to Information; tzw. Zasady z Tshwane) zostały opracowane przez 22 organizacje i ośrodki akademickie w porozumieniu z ponad 500 ekspertami z ponad 70 krajów, podczas 14 spotkań zorganizowanych na całym świecie przy wsparciu Open Society Justice Initiative.

Dokument został ogłoszony w czerwcu 2013 r. w Tshwane (RPA).

Zasady z Tshwane odnoszą się do problemu ograniczeń dostępu do informacji publicznej ze względu na bezpieczeństwo publiczne. Helsińska Fundacja Praw Człowieka – członek Koalicji na rzecz Otwartego Rządu – została zaangażowana w prace nad Zasadami z Tshwane. Raport – autorstwa Irminy Pacho oraz dr Adama Bodnara – na temat polskiego ustawodawstwa oraz orzecznictwa sądów w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz zasad ochrony informacji niejawnych został wykorzystany w procesie prac nad zasadami z Tshwane. Więcej czytaj na http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/dostep-do-informacji-publicznej-a-bezpieczenstwo-narodowe-zasady-z-tshwane/

Więcej

Petycja w sprawie jawnego finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej

Zachęcamy po podpisywania petycji w sprawie jawnego finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej. Petycja jest dostępna na www.prezydent.siecobywatelska.pl

Kto finansuje komitety wyborcze kandydatów na prezydenta RP? Czy mamy dostęp do tych informacji? Według prawa – tak. W praktyce – dowiemy się, kto sfinansował kampanie kandydatów popieranych przez partie polityczne dopiero za rok! Sieć Obywatelska Watchdog Polska wraz partnerami – Fundacją Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, Instytutem Spraw Publicznych i Fundacją im. Stefana Batorego – zachęca do podpisania petycji do partii politycznych, aby skłonić je do publikowania na swoich stronach internetowych informacji o dokonywanych wpłatach w trakcie trwania kampanii prezydenckiej

Więcej

Nowi członkowie Koalicji

Do grona członków Koalicji dołączyli:  Fundacja Frank Bold oraz Polska Grupa Użytkowników Linuxa PLUG. Witamy!

Więcej

Wniosek Sądu Najwyższego zagraża jawności życia publicznego

„Koalicja na rzecz otwartego rządu nie zostawia suchej nitki na wniosku I prezesa Sądu Najwyższego w zakresie dostępu do informacji publicznej (sygn. akt K 58/13)”. (…)„Konkluzja opinii jest druzgocąca”: „Wniosek pierwszego prezesa SN – w każdym z podnoszonych zarzutów – wykracza poza troskę o ważenie prawa dostępu do informacji publicznej oraz prawa do prywatności. Jesteśmy zdania, że jego uznanie może zagrozić jawności i przejrzystości życia publicznego w Polsce”.

Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej red. Ewa Ivanova informuje o złożonej w marcu do Trybunału Konstytucyjnego przez Helsinską Fundację Praw Człowieka i Sieć Obywatelską – Watchdog Polska w imieniu KOR opinii Przyjaciela Sądu (Amicus Curiae) dotyczącej zakwestionowania przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zgodności niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją RP i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Tekst opinii dostępny w informacji z 30 marca br.
Artykuł dostępny na:
http://prawo.gazetaprawna.pl/…/864312,wniosek-sadu-najwyzsz…

Więcej

Koalicja na rzecz Otwartego Rządu złożyła do Trybunału Konstytucyjnego opinię Przyjaciela Sądu dotyczącą wniosku przekazanego do TK przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (sygn. akt K 58/13).

Koalicja na rzecz Otwartego Rządu złożyła do Trybunału Konstytucyjnego opinię Przyjaciela Sądu (Amicus Curiae) dotyczącą wniosku przekazanego do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego  (sygn. akt K 58/13). Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (PPSN) zakwestionował zgodność niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją RP i Europejską Konwencją Praw Człowieka w zakresie, w jakim regulowana jest ochrona prawa do prywatności. Zdaniem PPSN obowiązujące przepisy zbyt głęboko ingerują w prawo do prywatności osób wykonujących funkcje publiczne.

W opinii Koalicji – z przyczyn formalnych złożoną przez Sieć Obywatelską – Watchdog Polska i Helsińską Fundację Praw Człowieka – zakwestionowane przepisy są zgodne ze wskazanymi przez PPSN wzorcami, tzn. z Konstytucją RP i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Koalicja zauważa, że przyjęcie przez Trybunał stanowiska zawartego we wniosku PPSN będzie stanowiło poważne zagrożenie dla jawności życia publicznego w Polsce.

Więcej

Niejawne prace nad ustawą o Radzie Dialogu Społecznego

W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia prasowe na temat niejawnych prac nad nową ustawa o Radzie Dialogu Społecznego. Wzbudziły one niepokój w środowisku organizacji pozarządowych. Zarząd OFOP-u uznał za konieczne, aby organizacje wystosowały list do administracji publicznej i partnerów społeczno-gospodarczych i wyraziły w nim swoje zdanie w tej kwestii.
Zapraszamy gorąco do podpisywania listu. Podpisy są zbierane do końca marca. A list jest dostępny na http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1497443.html.

Więcej

Raport ekspertów Fundacji Batorego na temat realizacji wybranych zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce

Podczas konferencji „Polska polityka antykorupcyjna a wymogi Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji” zaprezentowany został raport ekspertów Fundacji Batorego „Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce”

Więcej