Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Zapraszamy do lektury krótkiej analizy „Rządowy proces legislacyjny”

W tekście  „Rządowy proces legisalcyjny„, który właśnie ukazał się w serii Analiz Fundacji Batorego, w przystępny sposób zostały przedstawione wyniki badań oraz wnioski z monitoringu tworzenia i konsultowania rządowych projektów ustaw.

Więcej

Oświadczenie koalicji monitorującej wybory Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie wycofania popracia dla kandydata

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Fundacją Panoptykon oraz Instytutem Prawa i Społeczeństwa wydały oświadczenie w zwiazku z przebiegiem wyborów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Oosbowych. Od grudnia 2014 r. organizacje prowadzą monitoring wyborów na to stanowisko. Klub Parlamentarny PO zgłosił na to stanowisko kandydaturę mec. Mirosława Wróblewskiego. Z informacji opublikowanych w mediach  26 stycznia 2015 wynika, że klub PO wycofał swoje popracie dla tej kandydatury bez uzasadnienia swojej decyzji.

 

Więcej

List Koalicji do premier Ewy Kopacz w sprawie przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów

Koalicja nie rezygnuje z prowadzenia działań na rzecz przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów i wysłała list do premier Ewy Kopacz, w którym zwraca się o  podjęcie inicjatywy tej sprawie.

Więcej

Na platformie konsultacji RCL dostępny jest Raport z konsultacji publicznych projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji

Raport z konsultacji jest dostępny na platformie RCL. Proces konsultacji można prześledzić na http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/220632/katalog/220633#220633 , a my załączamy tekst raportu.

 

Więcej

Przedstawiciele Koalicji wzięli udział konferencji uzgodnieniowej dot. projektu założeń do projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

W dniach 19 i 23 grudnia 2014 r. odbyła się w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji druga konferencja uzgodnieniowa dot.  projektu założeń do projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Koalicji.

Więcej

Indeks Percepcji Korupcji Transparency International 2014.

Transparency International opublikowało Indeks Percepcji Korupcji 2014 . Z danych wynika między innymi, że wciąż dwie trzecie spośród 175 krajów objętych oceną, nie osiąga nawet 50 punktów w skali od o do 100 (gdzie zero oznacza największe ryzyko korupcji, a 100 minimalne).

W tego rocznej edycji spośród krajów UE, najlepiej oceniono państwa skandynawskie, a najgorzej Włochy, Grecję, Rumunie i Bułgarię. Polska uzyskała w rankingu 61 pkt na 100 (co plasuje nasz kraj na 31 miejscu spośród  wszystkich 175 państw). Najwyższy wynik uzyskała Dania (92 punkty), najniżej oceniono Somalię i Koreę Płn (8 pkt).

Więcej

Na jaką ocenę zasługuje polska legislacja?

Następują dobre zmiany, jednak jakość procesu tworzenia polskiego prawa jest niezadowalająca. – Oceniamy ją na 46 procent – mówili autorzy raportu „Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw” podczas konferencji, która odbyła się 2 grudnia br. w Fundacji im. Stefana Batorego. Więcej

Więcej

Członkowie Koalicji przesłali MAiC uwagi dotyczące Projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 7 listopada 2014 roku

 Członkowie Koalicji przygotowali i przesłali  Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji swoje uwagi dot. Projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 7 listopada 2014 roku.

Więcej

Spotkanie z panem Terje Dyrstadem, przedstawicielem rządu norweskiego ds. kontaktów z Partnertwem na rzecz Otwartych Rządów

Przedstawiciele Koalicji spotkali się 1 grudnia br. z panem Terje Dyrstadem, zastępca dyrektora generalnego norweskiego Ministerstwa Samorzadu i Reform i rozmawiali min. o realizacji  zobowiązań podejmowanych w ramach OGP oraz sposobach zaangażowania organizacji pozarządowych w przygotowanie i wdrażanie podejmowanych zobowiązań.

Więcej

Członkowie Koalicji przekazali do MAC swoje uwagi dot. projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.

Z małym opóźnieniem (termin minął 28 listopada) przekazaliśmy w ramach konsultacji publicznych do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nasze uwagi do projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego z dnia 7 listopada 2014 r. Tym razem na konsultacje projektu mieliśmy zaledwie 14 dni.

Więcej