Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Instytut Spraw Publicznych dołączył do grona Koalicjantów

Witamy Instytut Spraw Publicznych w Koalicji!

Misja i cele ISP obejmujące zwiekszenie transparentności życia publicznego, otwartość danych publicznych oraz poszerzanie udziału obywateli w procesach decyzyjnych  wpisują się w obszary działań Koalicji.

Liczymy na mocne merytoryczne wsparcie w naszych działaniach!

Więcej

Koalicyjni eksperci przygotowali analizy (policy brief) poświęcone kwestii dostępu do informacji publicznej i otwartości danych publicznych.

W ramach serii Analiz przedstawiamy dwie publikacje poświęcone kwestii  dostępu do informacji publicznej oraz otwartości danych publicznych: Czekając na otwarte rządy: dostęp do informacji publicznej i jej ponowne wykorzystanie  autorstwa Krzysztofa Izdebskiego oraz Czekając na otwarte rządy: otwartość danych publicznych  przygotowana przez Łukasza Jachowicza.

Więcej

Współtwórcy raportu „Czekając na otwarte rządy” na posiedzeniu Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii Sejmu RP

W dniu 25 września 2014 r. współautorzy raportu „Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego Rządu” przedstawili na posiedzeniu Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii Sejmu RP tezy raportu dot. dostępu do informacji publicznej oraz otwartości danych publicznych. Więcej      Informacja Polskiej Agencji Prasowej ze spotkania.

Więcej

Witamy w Koalicji!

Miło nam poinformować, że do grona członków Koalicji dołączyła Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Jednym z głównych celów strategicznych Fundacji jest przenoszenie do gospodarki osiągnięć w dziedzinie wolnego oprogramowania.

Fundacja pracuje na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i wyrównywania szans w obszarze swobodnego dostępu do narzędzi informatycznych i możliwości nieskrępowanego wyboru dowolnych rozwiązań technologicznych m.in. w kontaktach administracja–administracja, administracja–biznes, administracja–obywatel. Działania Fundacji skierowane są do różnych instytucji: do urzędów administracji państwowej, organizacji pozarządowych, jednostek naukowo–rozwojowo-dydaktycznych, jednostek edukacyjnych, sektora biznesu oraz obywateli.

Liczymy na mocne wsparcie merytoryczne ze strony nowego Koalicjanta!

Więcej

Członkowie Koalicji podpisali apel o zaangażowanie UE w Partnerstwo na rzecz Otwartego Rządu.

Organizacje pozarządowe z Europy – w tym członkowie KOR – podpisały APEL o przystąpienie UE do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów (wersja angielska )

Więcej

Członkowie KOR przekazali MAC uwagi dot. projektu założeń ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

W ramach prowadzonych przez MAC konsultacji publicznych przekazaliśmy ministrowi Trzaskowskiemu nasze  Uwagi do projektu założeń ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej. Merytorycznego przygotowania uwag podjęli się Helena Rymar (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska) oraz Krzysztof Izdebski (Sieć Obywatelska Watchdog Polska).

Więcej

English abstract of our Opening Report

Conclusions and recommendations from our publication „Waiting for Open Government. Opening Report by the Polish Open Government Coalition” are available.

Więcej

Wnioski i rekomendacje zawarte w koalicyjnym raporcie „Czekając na otwarte rządy” są dostępne w wersji angielskiej.

Z naszego raportu wybraliśmy najważniejsze wnioski i rekomendacje, które zostały przełożone na język angielski. Zapraszamy do lektury Waiting for Open Government. Opening Report by the Polish Open Government Coalition. Conclusions and recommendations.

Więcej

Temat przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów zainteresował PAP.

Polska Agencja Prasowa zapytała Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji o przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów i działania pro-otwartościowe rządu. Więcej w notatce.

Więcej

Odpowiedź dla ministra Rafała Trzaskowskiego

Koalicjanci wysłali wspólnie przygotowany list do ministra Rafała Trzaskowskiego przedstawiajacy argumenty za przystąpieniem Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów wraz z załącznikiem – zestawieniem najważniejszych wniosków i rekomendacji dotyczących koniecznych zmian w dziedzianch dostępu do informacji publicznej, otwartości danych publicznych, otwartości procesów decyzyjnych i polityki antykorupcyjnej.

Więcej