Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Działania na rzecz ograniczania nadmiernego lobbingu w Unii Europejskiej

Możemy zachęcać kandydatów i kandydatki do Parlamentu Europejskiego, aby wsparli rozwiązania prowadzące do ograniczenia nadmiernego lobbingu w UE. Informacje, jak to zrobić są dostępne na http://www.siecobywatelska.pl/1,393,_eurolobbing_pod_wspolna_kontrola_dzialaj.html

Więcej

Spotkanie przedstawicieli Koalicji z ministrem Rafałem Trzaskowskim

W dniu 9 kwietnia 2014 r. minister Rafał Trzaskowski spotkał się z przedstawicielami Koalicji. Podczas ok. godzinnego spotkania rozmawiano głównie o możliwości przystapienia Polski do Partnerstwa. Pan minister chciał otrzymać odpowiedź, jakie powody przemawiają za tym, żeby Polska przystąpiła do OGP. Jaka byłaby wartość dodana w odniesieniu do tego, co jest obecnie. przygotować kilku- stronicowy dokument na temat tego, czego Polska nie robi prawnie i faktyczne, a co poprawiłoby uczestnictwo w OGP. Kończąc spotkanie minister zwrócił się z prośbą o przesłanie argumentów, które miałyby pomóc w przekonaniu rządu do przystąpienia do OGP oraz dokumentu, który stanowiłby skrót z raportu „Czekajac na otwraty rząd” i zawierał najważniejsze (otwartościowe) zadania do wykonania w obszarach, które zostały opisane w raporcie.

Więcej

Stanowisko Koalicji w sprawie przyjęcia Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19.

Po ponad 3 latach prac Rada Ministrów przyjęła1 kwietnia br. „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19”. Koalicja wydała w tej sprawie stanowisko.

Więcej

Pismo do ministra Rafała Trzaskowskiego

Koalicjanci wysłali do nowo powołanego ministra administracji i cyfryzacji – pana Rafała Trzaskowskiego list, w którym poinformowali o celach i planach Koalicji oraz zaproponowali możliwość spotkania, podczas którego chcieliby przedstawić tezy i postulaty wynikające z raportu „Czekając na otwarty rząd”, zwłaszcza w sprawie możliwości przystąpienia Polski do OGP, oraz porozmawiać o realizacji strategii Sprawne Państwo 2020.

Więcej

Personal Democracy Forum w marcu w Warszawie: po raz drugi o tym, jak technologia zmienia politykę

13-14 marca br. Centrum Nauki Kopernik zamieni się w przestrzeń do debaty na temat wykorzystywania nowych technologii w polityce. 

Do Warszawy zjadą politycy, lokalni działacze i aktywiści z Polski i regionu Europy Środkowo Wschodniej. A wszystko w ramach drugiej edycji Personal Democracy Forum, najważniejszego w Europie wydarzenia poświęconemu otwartemu rządowi. Konferencję współorganizuje polska organizacja pozarządowa – Fundacja ePaństwo, wydawca Sejmometr.pl i inicjator projektu Koduj dla Polski  (więcej)

Więcej

Raport Komisji Europejskiej na temat korupcji w krajach członkowskich Unii Europejskiej

W dniu 3 lutego 2014 r.  opublikowany został przez Komisję Europejską w Brukseli Antykorupcyjny Raport Unii Europejskiej omawiający występowanie tego problemu w krajach UE. Zapraszamy do lektury głównej części raportu jak też rozdziału poświęconego Polsce. Więcej informacji należy szukać na stronie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-86_pl.htm

 

Więcej

Wczoraj upubliczniliśmy raport Koalicji!

Wczoraj, 18 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja „Czekając na otwarte rządy”,  podczas której przedstawiliśmy publikację „Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na Rzecz Otwartego Rządu”.

Materiały są dostępne w zakładce materiały/materiały z konferencji.

O konferencji i raporcie  w Dzienniku Gazecie Prawnej napisała redaktor Ewa Ivanova

 

 

Więcej

Aktualny program konferencji

Więcej

Portal ngo.pl  opublikował rozmowę z autorami raportu „Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na Rzecz Otwartego Rządu”.

Więcej

Prezentacja publikacji „Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego Rządu”.

Zapraszamy do udziału w konferencji „Czekając na otwarte rządy”, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2103 roku o godz. 11.00 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa).  Więcej szczegółów w zaproszeniu.

 

Więcej