Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Wytyczne dla Badaczy

Na stronach OGP udostępniony zostały do komentowania  projekt Wytycznych dla Badaczy przygotowany w ramach Niezależnego Mechanizmu Raportowania (Independent Reporting Mechanism).

Więcej

Parlamentarzyści pytali rząd o przystąpienie Polski do Partnerstwa

Parlamentarzyści pytali rząd o podejmowanie działań na rzecz przystąpienia Polski do Partnerstwa. 22 lutego 2012 roku interpelację w tej sprawie złożyła posłanka Anna Grodzka (RP) i uzyskała odpowiedź.  Ponadto interpelacje złożyli: Łukasz Gibała (PO, następnie RP) [interpelacja, odpowiedź ] oraz Michał Jaros (PO) [interpelacja, odpowiedź ].

 

Więcej

Polska spełnia standardy OGP

Polska spełnia standardy OGP –  informacja archiwalna

Więcej

opengovpartnership.org

Aktualne informacje na temat Inicjatywy Otwartych Rządów można znaleźć na stronie www.opengovpartnership.org.

Więcej