Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Przedstawiciele Koalicji wzięli udział konferencji uzgodnieniowej dot. projektu założeń do projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

07.01.2015

W dniach 19 i 23 grudnia 2014 r. odbyła się w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji druga konferencja uzgodnieniowa dot.  projektu założeń do projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Koalicji.