Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Raport ekspertów Fundacji Batorego na temat realizacji wybranych zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce

13.02.2015

Podczas konferencji „Polska polityka antykorupcyjna a wymogi Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji” zaprezentowany został raport ekspertów Fundacji Batorego „Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce”