Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Spotkanie z panem Terje Dyrstadem, przedstawicielem rządu norweskiego ds. kontaktów z Partnertwem na rzecz Otwartych Rządów

02.12.2014

Przedstawiciele Koalicji spotkali się 1 grudnia br. z panem Terje Dyrstadem, zastępca dyrektora generalnego norweskiego Ministerstwa Samorzadu i Reform i rozmawiali min. o realizacji  zobowiązań podejmowanych w ramach OGP oraz sposobach zaangażowania organizacji pozarządowych w przygotowanie i wdrażanie podejmowanych zobowiązań.