Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Wniosek Sądu Najwyższego zagraża jawności życia publicznego

09.04.2015

„Koalicja na rzecz otwartego rządu nie zostawia suchej nitki na wniosku I prezesa Sądu Najwyższego w zakresie dostępu do informacji publicznej (sygn. akt K 58/13)”. (…)„Konkluzja opinii jest druzgocąca”: „Wniosek pierwszego prezesa SN – w każdym z podnoszonych zarzutów – wykracza poza troskę o ważenie prawa dostępu do informacji publicznej oraz prawa do prywatności. Jesteśmy zdania, że jego uznanie może zagrozić jawności i przejrzystości życia publicznego w Polsce”.

Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej red. Ewa Ivanova informuje o złożonej w marcu do Trybunału Konstytucyjnego przez Helsinską Fundację Praw Człowieka i Sieć Obywatelską – Watchdog Polska w imieniu KOR opinii Przyjaciela Sądu (Amicus Curiae) dotyczącej zakwestionowania przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zgodności niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją RP i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Tekst opinii dostępny w informacji z 30 marca br.
Artykuł dostępny na:
http://prawo.gazetaprawna.pl/…/864312,wniosek-sadu-najwyzsz…